Voorwoord


Met een traditie van 150 jaar is en blijft de Oppuurse harmonie “De Ware Vrienden” een dorpsvereniging die steeds nauw betrokken blijft bij tal van sociale en culturele gebeurtenissen in en rond Oppuurs. Ook nu worden de concerten, optochten en gastoptredens door iedereen gewaardeerd en ontdekt men de mogelijkheden waartoe ons korps in staat is.

Wij kunnen rekenen op een 30-tal muzikanten die wekelijks samen musiceren in ons lokaal in het dorpshuis “De Baronie”. Deze groep wordt regelmatig aangevuld met jonge muzikanten die opgeleid worden in onze plaatselijke afdeling van de muziekacademie van Bornem.

Samen met de andere leerlingen in de klassen notenleer tracht onze harmonie de toekomst te verzekeren, zodat ook later elke Oppuursenaar beroep zal kunnen blijven doen op onze vereniging voor het opluisteren van hun activiteiten.
Steeds zullen wij proberen samen een zinvol geheel van akkoorden te maken, samen in harmonie te musiceren.

Een meer uitgebreide geschiedenis van onze vereniging lees je op de pagina "Historiek".